sad10

VARICHEM produkuje adjuwanty:

Adpros 850 SL, o szerokim zakresie działania, stosowany z środkami chwastobójczymi do ochrony upraw buraka cukrowego, środkami dla szkółkarstwa i sadownictwa i innymi oraz Adbios 850 SL, stosowany jako dodatek do środków chwastobójczych z glifosatem. Oprócz adjuwantów produkowany jest biostymulator Superpleks, stosowany przede wszystkim w uprawach buraka cukrowego. Superpleks zaleca się również stosować jako dodatek do środków dla szkółkarstwa i sadownictwa.

Charakterystyka adjuwantów i preparatów stymulujących:

Adpros 850 SL

W skład Adprosu 850 SL wchodzą estry metylowe kwasów oleju rzepakowego i odpowiednio dobrane emulgatory. W ochronie upraw buraka cukrowego stosuje się dodatek Adprosu 850 SL w ilości od 0,5 do 1 l/ha a w sadownictwie i szkółkarstwie od 0,3 do 0,5 l/ha, jako dodatek do środków wzrostowych i do rozkrzewiania.

Adbios 850 SL

Adbios 850 SL jest mieszaniną oksyetylenowanych amin tłuszczowych (przedewszystkim oleju kokosowego) z dodatkiem estrów metylowych oleju rzepakowego i emulgatorów. Stosowany jest jako dodatek do środków chwastobójczych zawierających glifosat i innych. Zużycie na 1 ha wynosi 1 l.

Superpleks

Superpleks jest biostymulatorem, w skład którego wchodzą ekstrakty zawierające kwasy huminowe i fulwinowe. Zawiera dodatek składników wspomagających i emulgatorów. Superpleks podwyższa zbiór buraków, zwiększa zawartość cukru w korzeniach i zmniejsza zawartość tzw melasotworów, utrudniających ektrakcję cukru. Na podstawie wyników badań wykonanych w Oddziale Instytutu Ochrony Roślin w Toruniu, w uprawach buraka cukrowego, najskuteczniejsze działanie wykazuje przy zastosowaniu dwóch dawek po 0,5 l/ha w trakcie wegetacji roślin.

AlgaminoPlant

Preparat AlgaminoPlant produkowany jest w postaci cieczy, zawierającej 18% ekstraktu z alg brunatnic typu sargassum oraz 10% aminokwasów w postaci soli potasowych. AlgaminoPlant zalecany jest do stosowania na plantacjach wszystkich roślin uprawnych, zarówno na glebach ciężkich jak i lekkich.

Preparat wpływa korzystnie na wielkość i jakość plonu poprzez:

 • zwiększenie przyswajalności makro- i mikroskładników dla roślin
 • intensyfikację respiracji i wzrostu korzeni
 • pobudzenie wzrostu oraz przyśpieszenie kwitnienia roślin
 • stymulację nagromadzania chlorofilu
 • wzrost odporności na czynniki stresowe

HumiPlant

HumiPlant jest preparatem pochodzenia naturalnego. Produkowany jest w postaci zawiesiny wodnej zawierającej 18% kwasów huminowych w postaci soli potasowych i 0,01% boru w postaci boranów. HumiPlant zalecany jest do stosowania na plantacjach wszystkich roślin uprawnych, zarówno na glebach ciężkich jak i lekkich oraz do rekultywacji gleby.

Kompleksowe działanie preparatu HumiPlant polega na:

 • poprawie struktury gleby,
 • zapobieganiu zmęczeniu gleby,
 • poprawie stosunków wodnych oraz powietrznych w glebach,
 • ułatwieniu wymiany kationowej zapewniającej lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów,
 • stymulowaniu aktywności mikroorganizmów glebowych,
 • intensyfikacji wzrostu korzeni.