W asortymencie preparatów produkowanych przez VARICHEM dla potrzeb sadownictwa są środki mające wpływ na wielkość i wybarwienie owoców, wpływ na zwiększenie zawartości składników odżywczych oraz na jędrność i na trwałość owoców w trakcie przechowywania. Stosowanie tych preparatów zwiększa odporność owoców na choroby grzybowe i fizjologiczne.

zaraz

Zawartość składników biologicznie czynnych w środkach dla sadownictwa

Kalcisal
- Wapń w przeliczeniu na CaO 225 g/l
- Bor 0,02 %
- Magnez 0,1 %

 

Kalcifos
- Wapń w przeliczeniu na CaO 79 g/l
- Fosfór w przeliczeniu na P2O5 325 g/l
- Bor 0,02 %
- Magnez 0,1 %

 

Dla uzyskania najkorzystniejszych rezultatów konieczne jest kilkakrotne opryskanie drzew w okresie wegetacji, stosując dawki 5 l preparatu na 1.000 l wody na hekter. Podczas stosowania należy przestrzegać zasady: opryskiwanie rozpocząć od oprysku drzew Kalcisalem a następnie, co dwa tygodnie, przemiennie Kalcifosem i Kalcisalem. Nie należy mieszać obu preparatów.

VARICHEM produkuje również preparaty pomocnicze jak: środki do smarowania ran po cięciu - Funaben 03 PA oraz środek do przerzedzania zawiązków owoców Pommit Ekstra 010 SL. Jako preparaty wspomagające stosowane są: adjuwant Adpros 850 SL i biostymulator Superpleks.

W trakcie przedłużania rejestracji, przy jednoczesnej modernizacji składu, jest Tirep 180 PA - środek zabezpieczający drzewka przed zgryzaniem przez zające i dzikie zwierzęta.

Charakterystyka środków, zawartość składników
biologicznie czynnych

Funaben 03 PA
- Karbendazym 3 g/l

 

Kalifosal
- Potas w przeliczeniu na K2O 80 %

 

Pommit Ekstra 110 SL
- Kwas naftylooctowy (sól potasowa) 110 g/l

 

Tirep 180 PA
- Tiuram 180 PA 180 g /l