VARICHEM od kilkunastu lat produkuje, cieszące się uznaniem, środki dla potrzeb szkółkarstwa. Wyróżniającymi się preparatami są środki do wzrostu roślin i środki do rozgałęziania drzewek owocowych. Są one od wielu lat corocznie badane w jednostkach badawczych rolnictwa i są stale udoskonalane. Badania dotyczą doboru i składu składników biologicznie czynnych, doboru środków pomocniczych mających istotny wpływ na skuteczność działania oraz doboru dawek dla poszczególnych odmian drzewek i roślin oraz sposobu stosowania. Badania te są prowadzone na terenach uczelni, u plantatorów i u szkółkarzy. Ten tryb badań, polegający na ścisłej współpracy naukowca, plantatora i producenta przynosi wszystkim korzyści, ponieważ, dzięki temu, preparaty są stale modernizowane i dostosowywane do bieżących potrzeb.

Zawartość składników biologicznie czynnych w środkach dla szkółkarstwa sadowniczego i roślin ozdobnych,:

Arbostim 100 SL
- Kwas giberelinowy 100 g/l

 

Arbolin 036 SL
- Kwas giberelinowy 18 g/l
- Benzyloadenina 18 g/l

 

Arbolin PA
- Kwas giberelinowy 4 g/l
- Benzyloadenina 4 g/l

 

Pol Gibrescol 800 SP
- Kwas giberelinowy 800 g/kg

 

Przykładem konieczności dostosowania preparatu do bieżących potrzeb jest Arbolin PA - środek pastowaty do rozgałęziania drzewek. Stosowanie Arbolinu PA wymaga dużego nakładu pracy, w związku z czym jest on przeznaczony dla szkółkarzy, którzy uprawiają szkółki drzewek o specjalnych własnościach. Obecnie, w związku z nowymi rozwiązaniami prowadzenia sadów, "tzw szpalerowych", Arbolinem PA interesują się również szkółkarze prowadzący duże szkółki.

 

Dla szkółkarzy produkowany jest również środek do defoliacji drzewek
Tetracid 240 SL.

Tetracid 240 SL
- Sól sodowomiedziowa kwasu
  EDTA 240 g/l

 

Oprócz omówionych środków, VARICHEM produkuje preparaty przyśpieszające zdrewnianie drzewek owocowych zawierające potas, fosfór i wapń.