zboze
VARICHEM produkuje środki chwastobójcze do ochrony upraw zbóż. Podstawowym składnikiem w/w środków są estry kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) i polioksyetylenoglikoli. Środki te charaktyryzują się niską lotnością. Własność ta ma istotne znaczenie w uprawach klimatu tropikalnego (np ryżu). Wyższa skuteczność chwastobójczego działania estrów kwasu 2,4-D i polioksyetylenoglikoli od innych estrów kwasu 2,4-D pozwala na skuteczne ich stosowanie również w uprawach zbóż na terenie klimatu umiarkowanego.

Zawartość składników biologicznie czynnych w środków chwastobójczych do ochrony upraw zbóż:

Varicherb 400 EC
Ester kwasu 2,4-D i polioksyetylenoglikoli: 960 g/l (zawiera 400 g/l związanego kwasu 2,4-D)

 

Aperogal 525 SC
Ester kwasu 2,4-D i polioksyetylenoglikoli 200 g/l
Izoproturon 300 g/l
Dicamba 25 g/l

 

Varichem produkuje również środek chwastobójczy do ochrony upraw działkowych i przydomowych: Ekoherb 012 SL. Podstawowym składnikiem Ekoherbu 012 SL są niskocząsteczkowe kwasy tłuszczowe, znajdujące się również w mydłach toaletowych. Ekoherb 012 SL jest bezpieczny dla ludzi i środowiska. Posiada jeszcze jedną zaletę: jest preparatem zwalczającym mech.

Charakterystyka chemiczna środka Ekoherb 040 SL

Ekoherb 012 SL
Niskocząsteczkowe kwasy tłuszczowe 12 g/l