Produkowany system środków chwastobójczych "Pro Beta" pozwala w sposób ekonomiczny oczyścić plantację buraka cukrowego od wszystkich uciążliwych chwastów. W skład systemu wchodzą:

•  środek przedwschodowy Probeta 0 560 SC,
•  środek nalistny Probeta A 200 EC i dodatkowy środek nalistny stosowany uzupełniająco w    przypadku pojawienia się na plantacji chwastów typu przytulii czepnej - Probeta AA 180 EC,
•  środek Probeta B 690 SC do usuwania późno wschodzących chwastów i tzw. samosiewów    rzepaku.

burak

Środki systemu Pro Beta mogą być stosowane w różnych układach w zależności od występujących na polu chwastów, warunków pogodowych i klimatycznych oraz własności glebowych pola. Stosowanie środków systemu Pro Beta zapewnia utrzymanie plantacji buraków bez chwastów nawet po zakryciu międzyrzędzi.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie można z jakichś powodów zastosować ochrony plantacji przy pomocy systemu Pro Beta, VARICHEM dostarcza środek o własnościach bardziej uniwersalnych, Probetam 210 SC. Probetam 210 SC zawiera fenmedifam, etofumesat i lenacyl, stosowany jest nalistnie.

Niezależnie od opisanych środków, VARICHEM produkuje biostymulator pod nazwą "Superpleks". Superpleks posiada w swoim składzie kwasy huminowe i fulwinowe. Zastosowanie Superpleksu w trakcie uprawy, powoduje w efekcie zwiększenie masy otrzymywanych buraków, zwiększenie zawartość cukru oraz ogranicza ilość tzw. melasotworów, utrudniających ekstrakcję cukru. Superpleks jest stale udoskonalany. Porównawcze badania skuteczności działania od 5 lat wykonuje Oddział Instytutu Ochrony Roślin w Toruniu.

Zawartość składników biologicznie czynnych w środkach ochrony roślin do ochrony upraw buraka cukrowego

Probeta 0 560 SC
- chlorydazon 500 g/l
- lenacyl 60 g/l

Probeta A 200 EC
- fenmedifam 80 g/l
- desmedifam 55 g/l
- etofumesat 65 g/l

Probeta AA 180 EC
- fenmedifam 80 g/l
- etofumesat 100 gl

Probeta B 690 SC
- metamitron 600 g/l
- lenacyl 90 g/l

Probetam 210 EC
- fenmedifam 71 g/l
- etofumesat 87 g/l
- lenacyl 52 g/l